Rent a Car FLY – Uslovi korištenja usluga

OPŠTI USLOVI

1. Najam vozila:

Rent a Car FLY korisnicima izdaje vozila u najam u potpuno ispravnom stanju sa svom pratećom opremom, bez skrivenih nedostataka, te se korisnik obavezuje da će vozilo vratiti u stanju kakvom ga je i preuzeo za najam. Vozilo se preuzima sa punim rezervoarom goriva, te se i vraća sa punim rezervoarom. Prilikom preuzimanja vozila ostavlja se depozit u rasponu od 200 KM do 400 KM, zavisno od izabranog vozila. Cijene najma vozila, trajanje najma, te način plaćanja navedeni su u našem cjenovniku, te na ugovoru o najmu i računu.

2. Period najma:

Minimalni period najma auta je 1 dan/24 sata. Korisnik najma se obavezuje da će vozilo vratiti ugovorenom datumu, a u slučaju da želi produžiti najam, korisnik će zatražiti saglasnost najmanje 24 sata unaprijed uz istovremenu doplatu produžetka najma.

Ukoliko korisnik najma zakasni sa vraćanjem vozila, naplaćuje se penal u iznosu dodatnih 200 KM. Ukoliko ne vrati vozilo 6 sati nakon isteka ugovora o najmu, a prethodno ne kontaktira agenta Rent a Car FLY, prijavljuje se otuđenje vozila policiji sa podacima korisnika vozila.

3. Rezervacija vozila:

Potvrda sigurne rezervacije vozila je uplata 20% vrijednosti najma vozila, minimum 72 sata prije preuzimanja vozila. Rezervacija postaje nevažeća ukoliko vozilo nije preuzeto 12 sati nakon dogovorenog vremena za preuzimanje, a uplaćeni polog za rezervaciju u tom slučaju zadržava Rent a Car FLY.

Bez obzira na način rezervacije vozila, pri preuzimanju vozila Rent a Car FLY zadržava pravo neizdavanja vozila ukoliko je potencijalni korisnik fizički ili psihički nespreman ili pod dejstvom alkohola, a polog se ne vraća potencijalnom korisniku.

4. Uslovi za vozača:

Minimalna starost vozača je 21 godina i obavezno je da posjeduje vozačku dozvolu minimalno 1 godinu. Vozači između 18 i 21 godine starosti koji posjeduju vozačkom dozvolom minimum 1 godinu mogu iznajmiti određene kategorije vozila uz plaćanje posebne naknade od 10 KM po danu.

Vozilom iznajmljenim u Rent a Car FLY smije upravljati samo korisnik ili osoba koja je navedena u ugovoru o najmu kao drugi vozač.

5. Dokumenti potrebni za najam:

Korisnik najma treba da posjeduje 2 dokumenta za identifikaciju (pasoš ili lična karta i vozačka dozvola).

6. Uključeno u cijenu:

Rent a Car FLY cijene u sebi sadrže dodatne pogodnositi i servise koji su besplatni za naše korisnike:

– neograničena kilometraža
– dostava u gradu – besplatna u krugu od 10 km
– pomoć na cesti – pružamo pomoć u slučaju bilo kakvih mehaničkih kvarova na autu; 24/7 pomoć na cesti na teritoriji Bosne i Hercegovine kao i telefonsku podršku u slučaju problema

NAPOMENA: U SLUČAJU BILO KAKVE ŠTETE ILI NESREĆE KORISNIK NAJMA MORA KONTAKTIRATI NAŠEG AGENTA, U SUPROTNOM AUTOMATSKI PRISTAJE DA SAMOSTALNO NADOKNADI ŠTETU.

7. Dodatno kasko osiguranje:

Dodatno kasko osiguranje i osiguranje od krađe vozila oslobađa korisnika naših usluga od odgovornosti za eventualne materijalne štete nastale na vozilu kao i eventualno otuđenje vozila od strane trećih lica.

Da bi koristio ovo dodatno osiguranje korisnik treba da plati iznos od 10 KM do 30 KM po danu korištenja naših vozila, zavisno od izabranog vozila.

Osiguranje ne osigurava štete nastale zbog neodgovornosti vozača.

Ukoliko Korisnik naših usluga grubo zanemari bezbjednost vozila i okoline i time doprinese nanošenju bilo kakvog vida materijalne ili nematerijalne štete u cjelosti odgovara za naknadu navedene štete. Npr. ostavljanje ključeva i dokumenata u vozilu, nezaključavanju vozila, neaktiviranju sigurnosnog alarma, ostavljanju vozila u pogonu bez nadzora, neaktiviranju sigurnosne parking kočnice kada to teren i situacija zahtjeva, vožnja pod uticajem droge ili alkohola, brza i neodgovorna vožnja, napuštanje mjesta nesreće prije saglasnosti policije i nadležnih organa i bez njihovog zvaničnog izvještaja, itd.

POLICIJSKI IZVJEŠTAJ JE OBAVEZAN ZA BILO KAKVU ŠTETU ILI NESREĆU. 

8. Usluga poslije radnog vremena:

Preuzimanje i vraćanje vozila van radnog vremena (08h-17h) je moguće po dogovoru i dodatno se naplaćuje.

9. Preuzimanje i vraćanje automobila – jedan pravac:

Jedan pravac internacionalno: zavisi od lokacije, na upit
Jedan pravac BIH: zavisi od lokacije, na upit

10. Prelazak državne granice vozilima:

Svim vozilima je dozvoljen prelazak državne ali uz prethodnu pismenu saglasnost Rent a Car FLY, u suprotnom korisnik preuzima svu odgovornost za potencijalnu štetu.

11. Dodatna oprema i servisi:

Dječija sjedalica: 30 KM

Navigacijski sistem – GPS: 30 KM

Krovni nosači: 30 KM

Krovni kofer: 100 KM

Iznajmljivanje vozila sa vozačem:
Vozač za regiju Banja Luka: 40 KM/dan
Vozač za regiju BIH: 70 KM/dan
Vozač za regiju Srbije, Crne Gore i Hrvatske: 120 KM/dan
Vozač za regiju Istočne i Zapadne Evrope: 190 KM/dan

U navedene cijene nisu uključene cijene noćenja vozača. Pogledati naš cjenovnik.

Korisnik najma je odgovoran za iznajmljenu opremu i ista će biti naplaćena u slučaju da korisnik napravi štetu ili izgubi opremu. Korisnik plaća i naknadu za nabavljanje nove opreme u iznosu od 100 KM.

12. Gorivo:

Korisnik najma je dužan da vrati automobil sa punim rezervoarom. Ako je auto vraćeno sa manje goriva, korisnik treba da plati cijenu dopune rezervoara. Usluga sipanja goriva će takođe biti naplaćena u iznosu od 20 KM.

PLAĆANJE

13. Depozit:

Korisnik najma je dužan po potpisivanju ugovora platiti depozit u rasponu od 200 KM do 400 KM, zavisno od izabranog vozila.. Ovo je standardna praksa koja osigurava auto od nedgovornosti vozača pa se u većini slučajeva depozit vraća po povratku auta jer je isto vraćeno u stanju u kakvom je i preuzeto.

14. Način plaćanja:

Plaćanje se vrši gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom.

OBAVEZE KORISNIKA NAJMA

15. Vozilo:

Vozilo može biti korišteno jedino od strane korisnika najma i dodatnih vozača čija imena se nalaze na ugovoru o najmu.

Zabranjeno je koristiti iznajmljeno vozilo u sljedećim slučajevima:
– za vuču drugih vozila,
– za prevoz životinja, teških predmeta, zapaljivih materijala ili predmeta sa neugodnim mirisom poput goriva,
– vožnja po cestama koje nisu asfaltirane,
– vožnja pod dejstvom alkohola, droge ili drugi opojnih sredstava,
– za prevoz robe ili putnika uz nadoknadu,
– za učestvovanje u motosportskim priredbama i testiranjima,
– za obuku drugih vozača,
– za prevoz materija koje mogu oštetiti vozilo,
– za kršenje kaznenih propisa, kršenje carinskog prekršaja,
– davanje vozila licima koja nisu navedena u ugovoru,
– odlazak u druge države bez odobrenja od strane naših agenata.

16. Odgovornost korisnika najma:

Za vrijeme najma vozila korisnik snosi troškove parkiranja, kazni za prekršaje u saobraćaju kao i druge nastale troškove koji nisu redoviti. Ukoliko dođe do saobraćajne nezgode za vrijeme trajanja najma krivicom korisnika odmah se naplaćuje iznos visine depozita najma.

Korisnik najma se obavezuje da će u slučaju saobraćajne nezgode zastupati interese Rent a Car FLY tako što će zabilježiti imena i adresu učesnika u nezgodi i mogućih svjedoka, osigurati i ukloniti vozilo prije nego ga napusti, pozvati i sačekati saobraćajnu policiju radi izvršenja službene zabilješke o nastaloj nezgodi, te odmah obavijestiti Rent a Car FLY na dežurni telefon ili u poslovnici o nastaloj nesreći i priložiti službenu zabilješku o šteti.

Korisnik najma je odgovoran za nastalu štetu i posljedice ukoliko je napustio lice mjesta saobraćajne nezgode prije dolaska policije. Korisnik je dužan zaključavati vozilo te preduzimati sve odgovorne mjere protiv krađe vozila, saobraćajnu dozvolu i ključeve vozila držati kod sebe. Ukoliko se vozilo otuđi za vrijeme trajanja ugovora o najmu, a korisnik najma ne vrati ključeve i saobraćajnu dozvolu Rent a Car FLY će ga teretiti za cjelokupni iznos štete, te korisnik snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost, u slučaju spora nadležan je Sud u Banja Luci.

17. Neodgovornost vozača:

Korisnik najma je odgovoran za troškove i naplate nastale uslijed neodgovornosti vozača poput:

– gubitak saobraćajne dozvole, paketa obavezne opreme, ključeva ili registarskih tablica
– oštećenja na motoru prouzrokovana zbog nedostatka ulja,
– nasilnog otvaranja vozila zbog zaključanog ključa u vozilu,
– sipanje goriva ako klijent vrati auto sa manje goriva nego je preuzeo,
– pranja i čišćenja automobila, ukoliko je isti vraćen zaprljan,
– oštećenja dijelova na vozilu: gume, ratkape, naplatci i donji dio vozila koja nastaju grubom nepažnjom korisnika,
– kazne za saobraćajne prekršaje,
– bilo koje druge štete nastale zbog neodgovornosti vozača.

Ove štete se ne mogu pokriti dodatnim osiguranjem. Troškovi se nadoknađuju iz prethodno uplaćenog depozita, uz doplatu od strane korisnika najma ukoliko je to potrebno. Procjene nastale štete i popravak, te servis obavljaju se u servisima sa kojima Rent a Car FLY sarađuje.

18. Prijava šteta i kvarova:

Korisnik najma mora kontaktirati Rent a Car FLY agenta u slučaju bilo kakve štete, kvara na autu ili potrebe za zamjenom dijelova na autu.

19. Čišćenje auta:

Korisnik najma treba da vrati auto u istom stanju u kakvom je i preuzeo. Ukoliko korisnik vrati prljavo auto, pranje eksterijera se naplaćuje 20 KM. Ako korisnik vrati auto čija je unutrašnjost prljava i zahtijeva dubinsko čišćenje biće izvršena naplata dubinskog čišćenja u iznosu od 100 KM.

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

20. Prijava nesreća:

Sve nesreće i štete moraju biti prijavljeni Rent a Car FLY agentu. Po potrebi, agent kontaktira policiju. Ukoliko korisnik to ne učini u potpunosti snosi odgovornost za svu nastalu štetu.

21. Dokumenti:

Korisnik najma treba da čuva dokumente od vozila i potrebno je da vrati dokumente po završetku najma. Naknada za gubitak dokumenata je 500 KM.

22. Ključevi:

Naknada za izgubljene ključeve je 500 KM.

24. Povrat novca:

Rent A Car FLY ne vrši povrat novca u slučaju neiskorištenih dana najma, neiskorištene opreme i slično.

25. Gubitak opreme:

Korisnik najma treba da prijavi sve kvarove i štete nastale na opremi. U slučaju gubitka opreme, korisnik nadoknađuje punu vrijednost i plaća penal u iznosu od 100 KM.

26. Popravke/zamijena dijelova:

Popravci ili zamjena dijelova auta se vrše samo u odobrenim servisima. Ukoliko se desi situacija da korisnik najma mora zamijeniti neki dio potrebno je da kontaktira naše agente za dogovor i nakon što se završi zamjena dijelova korisnik treba da dostavi račun našem agentu i novac će mu biti refundiran. Korisnik najma ne smije bez dogovora sa agentom da vrši bilo kakve popravke i izmjene na vozilu.